ÁSZF - ShapeUp

ÁSZF

A GDPR szabályozásnak megfelelően az adatvédelmi szabályzatot itt találod:

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Általános információk

 

1.1.IMPRESSZUM

A Szolgáltató adatai

A www.shapeup.hu webáruház üzemeltetője:

Cégnév: Kis Orsolya egyéni vállalkozó

Székhely: 2120 Dunakeszi, Flórián utca 19. 2/A ép.

E-mail: info@shapeup.hu

Web: www.shapeup.hu

Adószám: : 69264823-1-33

(továbbiakban: Szolgáltató vagy Eladó)

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely:  1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.Elérhetőség:

Telefon: +36 1 700 4140

E-mail: info@tarhelypark.hu

Weboldal: www.tarhelypark.hu

 

1.2. A webáruház általános bemutatása

 

A www.shapeup.hu oldal edzésprogramok értékesítésével foglalkozik. Az edzésprogramok webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton, a http://www.shapeup.hu webcímen lehetséges.

 

A http://www.shapeup.hu weboldalon történő vásárlás feltétele, hogy a vevő (továbbiakban: Vevő vagy Fogyasztó) magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

 

A http://www.shapeup.hu weboldalon történő vásárláshoz kötelező a regisztráció. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatvédelemi és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A http://www.shapeup.hu webáruházban történő vásárlás/előfizetés esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendelés visszaigazolásával szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. A Szolgáltató a szerződést annak száma szerint tartja nyilván. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató által kínált nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a Szolgáltató a Felhasználó általi előzetes regisztrációt követően kezdi meg a teljesítést. Ezzel összefüggésben a Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát.

A regisztrációhoz szükséges az alábbi adatok megadása:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, Jelszó, felhasználónév

Amennyiben a Felhasználó a díjazás ellenében elérhető tartalmakhoz hozzá kíván férni, úgy a számlázási célból a számla kiállításához szükséges adatok megadása is kötelező, amelyek továbbításra kerülnek a számlázz.hu és a WooPayments felületekre.

A számlázáshoz szükséges adatok: Adószám, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Ország,

vásárolhat jogi személy az oldalon?

 

1.3. Fogalmak:

 

 

békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett,

 

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy,

 

fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy,

 

online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást,

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

 

Vevő/Fogyasztó/ Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 

1.4. Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 

A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai, leírása

–           6 hetes edzésterv (edzőtermi és egy otthoni felhasználásra) Egy vásárlással ugyanannak az edzéstervnek a vásárló megkapja az edzőtermi és otthoni verzióját is.

–           Az edzéstervet egyszeri fizetéssel lehet megvásárolni.

 

A Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei:

Ahhoz, hogy Ön a Szolgáltatást megfelelő minőségben, zökkenőmentesen igénybe tudja venni, a Szolgáltató megadja a minimum feltételeket, mellyel az előfizető felhasználónak rendelkeznie kell. Ezek a minimum feltételek, amennyiben ezekkel nem rendelkezik, kérjük, hogy ne fizessen elő a szolgáltatásra:

-Videó nézésére alkalmas számítástechnikai eszköz kijelzővel (pl. számítógép, laptop, tablet, okostelefon, stb.)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet böngésző alkalmazás (pl. Chrome, Firefox, Safari, Opera, stb.)

– A számítástechnikai eszközön elérhető Internet kapcsolat, melynek sebessége az Interneten elérhető publikus videó nézését megfelelő minőségben lehetővé teszi (vezetékes, wifi vagy mobilhálózaton elérhető Internet, stb.)

– a számítástechnikai eszközbe épített vagy hozzá csatlakoztatható (vezetékes, bluetooth, stb.) hangszóró

 

A Felhasználó technikai feltételeinek biztosításából eredő fizetési kötelezettségekért, az előfizetési csomag jellemzőiből (pl. adatletöltési határok, monitor, hangszótó beszerzése) fakadó esetleges többletköltségekért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

 

1.5. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A szolgáltató és a fogyasztó (oldalon vásárló) között, azaz a közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Kérjük, hogy részletesen olvassa el a tájékoztatókat. Amennyiben ezt elmulasztja, a felelősség Önt terheli.

 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Sikeres regisztrációval, valamint a sikeres fizetéssel a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatási szerződés határozatlan időre létrejön.

 

A szerződés nyelve, formája:

A weboldalon keresztül létrejött szerződés nyelve magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

1.6. Számlázás:

A számlákat online küldjük meg Önnek, amelyet a rendelés után kap meg a rendeléskor megadott email címen.

 

1.7. A weboldalon feltüntetett árak:

Az oldalon feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák az áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a Szolgáltatásra, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

A Szolgáltatásnak az elérhető tartalomtól függő előfizetési díjai a honlapon elérhetőek. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza-

 

1.8. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Szolgáltatás esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Szolgáltatás).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

2. Elektronikus szerződéskötés (vásárlás, avagy online adásvétel) menete

 

2.1 A szolgáltatás bemutatása, árak, akciós szolgáltatások

A webáruházban minden szolgáltatás részletes leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára annak kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. A leírásokat az adott edzéstervre kattintva tekintheti meg az érdeklődő. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak. Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.

 

A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve szolgáltatásaink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Az egyes akciók a weboldalainkon egyértelműen feltüntetésre kerülnek az akció keretébe tartozó csomagok, szolgáltatások, a vonatkozó kedvezmények megjelölésével, a kedvezmények összevonására nincs lehetőség. Egy időben két kedvezmény egyszerre történő felhasználása nem lehetséges. Az akciós csomagok esetében az akció minden esetben a megadott dátumig tart. Kizárólag a kedvezményes áron leadott rendelést tekintjük teljesítendőnek, amennyiben a vásárló az akció/kampány ideje alatt nem tudta a kedvezményes szolgáltatást vagy szolgáltatás csomagot megrendelni a webshopból, más felületen (e-mailben vagy telefonon) erre nincs lehetősége, módosítani a megrendelést nem lesz lehetősége.

2.2 A szolgáltatás kiválasztása, a vásárlás menete

 

A Vevő a kiválasztott szolgáltatást / csomagot a “Kosár” –ba rakhatja, a Kosárba teszem gomb megnyomásával. Ezt követően mód van a vásárlás folytatásával újabb szolgáltatás kiválasztására, és a “Kosár”-ba helyezésére. A megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a „Kosár” tartalmát módosítsa, onnan a kiválasztott szolgáltatást eltávolítsa, módosítson, vagy újabb szolgáltatást, szolgáltatás csomagot helyezzen el. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vásárlói adatokat.

A megrendelés létrejöttéhez Vevőnek el kell fogadnia Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Megrendeléskor kötelező megadni a Vásárló valós nevét, címét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat. A távollévők közötti szerződés akkor jön létre, amely időponttól kezdve abból a felekre nézve jogok és kötelezettségek származnak, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben vagy például telefonon értesíti a fogyasztót a megrendelés teljesítéséről.

 

Az e-mailben küldött automatikus visszaigazolással a szolgáltatás megkezdődik, és a vásárló számára elérhetővé válik a megrendelt csomag, így a szolgáltatás teljesítettnek minősül, és elállásra nincs lehetőség.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 

 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelését a Szolgáltató az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

 

2.3 Fizetés

 

Jelenleg az alábbi fizetési módokat választhatja webáruházunkban:

 

 • Bankkártyás fizetés: bankkártyás fizetés révén kényelmesen és biztonságosan vásárolhat webáruházunkban. A kiválasztott szolgáltatás megrendelése után a Vásárlót a Paylike fizető felületére irányítjuk. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a rendelés összegzése után megadja a Paylike fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A következő kártyákat fogadjuk el: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. A Paylike sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld, sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.

A Vállalkozás adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg:

https://paylike.hu/privacy

 

A Szolgáltató szerződési feltétleit itt tekintheti meg:

https://paylike.hu/terms-of-service

 

2.4 Megrendelés visszaigazolása

 

A Szolgáltató a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton, a regisztráció során megadott e-mail címre továbbít egy megerősítő e-mailt, annak ellenőrzésére, hogy a regisztrációt valóban a megadott e-mail cím használója kezdeményezte. A távollévők közötti szerződés a visszaigazoló e-mail sikeres kézbesítésével jön létre. Amennyiben megrendelésed elküldésétől számított 48 órán belül nem kapsz visszaigazolást az általad megadott valós e-mail címre megrendelésed elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesülsz az ajánlati kötelezettség alól. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést indokolt esetben visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 

 • valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 • a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megsértése, vagy a Szolgáltató, a jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, a Szolgáltatás rendszerével történő bármilyen visszaélés esetén.

 

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja. Amennyiben megrendelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, jelezze az info@shapeup.hu  címen és munkatársunk a megadott elérhetőségei egyikén megkeresi.

3. Elállás joga

 

3.1 A Szolgáltató elállási joga

 

A Szolgáltatót megilleti az elállás joga abban az esetben, ha a szolgáltatás árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette. Elállás esetén a Szolgáltató a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és a Szolgáltató ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő által megfizetett összeget haladéktalanul visszautalja a Vevő számlájára.

 

3.2 A Vevő elállási joga

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) * szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

 

 1. m) * a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 

A Szolgáltató által kínált nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a Szolgáltató a Felhasználó általi előzetes regisztrációt követően kezdi meg a teljesítést. Ezzel összefüggésben a Felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi és beleegyezését adja, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát.

4. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a szolgáltatással, vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban terjesztheti elő, az alábbi email címen:

 

info@shapeup.hu.

 

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy telefonon panaszt nem áll módunkban fogadni, ezért kérjük Önöket, hogy panaszukat emailben juttassák el hozzánk.

 

Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

 

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A válaszban tájékoztatni kell a Vásárlót a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a fogyasztó nevét, lakcímét,

a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját,

a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét,

a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét,

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

4.1. Fogyasztóvédelem

Amennyiben a vállalkozás és a fogyasztó közötti egyeztetések nem vezetnek eredményre, úgy a fogyasztó panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

4.2. Bíróság

Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 

4.4. Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

Cégünket a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület célja és feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogviták rendezését, a célja az, hogy a felek konszenzusra jussanak.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36

Telefonszám: 06-72-507-154

Mobil: +36 20 283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszám: +36-1-488-21-31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.

Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék

Mobil: 06-30-967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.

Mobil: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://panaszrendezes.hu/

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-000

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: +36-42-420-280

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

4.5.Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti adásvételi szerződés, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

4.6. Online vitarendezési platform

Az Európai bizottság által létrehozott platform. Interneten vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban van lehetősége a fogyasztóknak ezen a felületen vitarendezésre.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

5. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről rendelkezései az irányadók.

 

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vevőkre/ fogyasztókra terjed ki. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő rendszerbe való regisztrációja megtörténik, vagy a Vevő a megrendelés során jelen ÁSZF-et elfogadja, és a Vevő részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik.

 

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépés napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

5.1.Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

Tilos tehát a weboldalon elhelyezett képek másolása, szövegek másolása, bármilyen tartalom másolása, és engedély nélküli újra közlése.

Amennyiben a weboldalon történő tartalmak illetéktelenül kerülnek felhasználásra, cégünk felszólítja a jogosulatlan felhasználót. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, peres eljárást kezdeményez a jogsértés kiküszöbölésére.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

6. Adatvédelemre és az adatkezelés biztonságára vonatkozó információk

 

Az Ön személyes adatainak védelme a Szolgáltató számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar szabályozásnak (2011. évi CXII. törvény) és az EU adatvédelmi előírásainak (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE).

 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

 

Az adatkezelésre vonatkozó Önt érintő irányelveinket az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatunkban olvashatja, melyet a weboldalon megtalál.